Het kan zijn dat u door fysieke, psychische of cognitieve beperkingen (bijvoorbeeld CANS-klachten, reuma, rug- en heupklachten, stress, MS of dwarslaesie) uw werk niet naar tevredenheid kan uitvoeren. In dit geval kan een in arbeidsgespecialiseerde ergotherapeut u helpen om weer aan het werk te gaan of te blijven.  

Ergotherapie is bewezen effectief bij arbeidsgerelateerde klachten: ergotherapie versnelt de werkhervatting en helpt u om de juiste balans te vinden tussen persoonlijke capaciteiten en de eisen die het werk stelt. Wij vinden het belangrijk dat u het werk zo optimaal mogelijk kan uitvoeren, rekening houdend met de eisen en omstandigheden van het werk.

Wij bieden werkplekonderzoek en – advies, coaching, voorlichting, re-integratie en training van hulpmiddelen (bijvoorbeeld aangepaste muizen en toetsenborden).

Binnen werk en coaching werken wij daarnaast samen met de Specialisten Werk & Gezondheid van Bureau Volzin.