De ziekte van parkinson of een parkinsonisme zijn chronische aandoeningen die gepaard gaan met toenemende beperkingen. Hierdoor kunt u op termijn belemmerd worden in de uitvoer van uw dagelijkse activiteiten. Dit kan komen door bijvoorbeeld stijfheid/rigiditeit, freezing, traagheid, vermoeidheid of moeite hebben om twee dingen tegelijk te doen.

Onze behandeling bij Parkinson is gericht op:
  • Het op een andere manier leren uitvoeren van een activiteit, waarbij gebruik gemaakt wordt van strategieën die toepasbaar zijn bij de ziekte van parkinson en/of hulpmiddelen.
  • Het geven van inzicht in uw belasting/belastbaarheid en het adviseren/begeleiden in het vinden van een evenwicht hierin (energiemanagement)
  • Het geven van advies aan de (overbelaste) mantelzorger of zorg over hoe de cliënt het beste ondersteund of begeleid kan worden.

Wij zijn aangesloten bij het ParkinsonNet Zuid-Hollandse Eilanden en werken nauw samen met de andere disciplines in dit netwerk.