Onder neurologische aandoeningen verstaan wij onder andere MS, ALS, Huntington, Niet Aangeboren Hersenletsel (CVA en hersenschudding) en Aangeboren Hersenletsel. Deze aandoeningen kunnen in elke levensfase voorkomen en behandelen wij ook in iedere levensfase. Problemen kunnen onder andere ervaren worden in het uitvoeren van de zelfzorg, huishoudelijke taken, werk, dagindeling, mobiliteit, arm/hand functie en cognitieve functies zoals aandacht, geheugen en informatieverwerking.

Onze behandeling bij neurologische aandoeningen kan gericht zijn op:
  • Het leren omgaan met vermoeidheid. Het geven van inzicht in uw belasting/belastbaarheid en het adviseren/begeleiden in het vinden van een evenwicht hierin (energiemanagement)
  • Het geven van arm/handfunctietraining na een CVA.
  • Informatie geven over en/of het aanleren van strategieën om om te kunnen gaan met uw cognitieve problemen.
  • Het aanvragen en/of leren omgaan met voorzieningen.
  • Het ondersteunen en begeleiden van de mantelzorger.

Een combinatie behandeling met een gespecialiseerd fysiotherapeut van Fysiotherapiepraktijk Maaswijk/InMotion Fysiotherapie is mogelijk. Wij staan voor een multidisciplinaire behandeling en willen de door u ervaren klachten/beperkingen zo breed mogelijk aanpakken.