Met de huidige vergrijzing en veranderingen in het zorgsysteem wonen steeds meer oudere mensen thuis. Deze ouderen krijgen op den duur te maken met ouderdomsklachten, welke onder andere de mobiliteit negatief beïnvloeden. Vaak krijgen wij de vraag of de “kwetsbare” oudere nog thuis kan wonen of hoe het valrisico verkleind kan worden bij valgevaar.

Onze behandeling bij een oudere met een verhoogd valrisico is gericht op:
  • Het in kaart brengen van de mogelijke problemen en oorzaken van een verhoogd valrisico. Wij maken hierbij gebruik van een valrisicoscorelijst.
  • Indien nodig het observeren van de activiteiten, waarbij een verhoogd valrisico is.
  • Het beoordelen en in kaart brengen van de woning; wat zijn eventuele verhoogde risico’s in de woning op vallen (kleedjes, drempels etc.)
  • Aan de hand van het bovenstaande geven wij advies/behandeling om het valrisico te verkleinen.

Om te beoordelen of het mogelijk is om nog thuis te kunnen blijven wonen, kunnen wij het functionele niveau in kaart brengen. Dit houdt in dat we nagaan welke activiteiten u moet uitvoeren hiervoor, of u dit nog kan en/of er eventueel extra zorg nodig is.