Handtherapie is bedoeld voor mensen met diverse klachten aan arm, pols en/of hand.
De klachten kunnen veroorzaakt worden door diverse letsels en aandoeningen.
Hierbij kunt u denken aan botbreuken van bijvoorbeeld pols of vingers, pees- en zenuwletsels, overbelastingsklachten, slijtage (bijv. duimbasisartrose), reuma, carpaal tunnel syndroom, de ziekte van Dupuytren, CVA-hand of andere neurologische aandoeningen waardoor de handfunctie beperkt is, amputaties en transplantaties etc.

Doel en behandeling
Handtherapie is erop gericht dat u uw hand weer zo goed mogelijk kan gaan gebruiken bij dagelijkse activiteiten. Hierin spelen wondverzorging, oedeempreventie, littekenbehandeling, oefentherapie en spalkbehandeling een belangrijke rol. Wij zijn in staat om spalken te maken. Voor de spalken wordt een kleine vergoeding gevraagd.

Tevens worden adviezen voor praktische problemen in het dagelijks functioneren gegeven en worden zo nodig hulpmiddelen ingezet. Tijdens de behandeling doen wij regelmatig metingen om de vooruitgang op het gebied van beweging, kracht, gevoel en zwelling te beoordelen. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van vragenlijsten en meet/testinstrumenten. Indien er aanvullend onderzoek nodig is, dan kan er gebruik worden gemaakt van echografie. Dit wordt gedaan door de handtherapeut van Fysiotherapiepraktijk Maaswijk.

Diverse aandoeningen worden volgens een richtlijn of protocollair behandeld naar de laatst recente inzichten en ontwikkelingen.