Voor zelfstandig wonende cliënten met dementie en hun mantelzorgers is er binnen de ergotherapie een behandelprogramma EDOMAH ontwikkeld. Deze richt zich op het verbeteren van de vaardigheden van de cliënt met dementie en de mantelzorger.

Binnen de EDOMAH behandeling gaat het niet alleen om u als cliënt, maar ook om de betrokken mantelzorger. Het verschil met de “gewone” ergotherapiebehandeling is dan ook, dat er met u beiden een gesprek plaatsvindt en er samen doelen worden opgesteld voor de behandeling.

Wij kunnen u, als cliënt, nieuwe manieren van handelen aanleren. Wanneer dit niet haalbaar is, wordt gekeken naar een andere oplossing. Dit betekent dat u de activiteit leert uitvoeren met behulp van hulpmiddelen, voorzieningen of hulp van anderen.
Ook kunnen wij u begeleiden bij het aanvragen van voorzieningen. Aan u, als mantelzorger, kan praktische ondersteuning en advies geven over de uitvoer van de zorg.

Tevens kunt u advies krijgen over de omgang met de cliënt en informatie krijgen over het ziektebeeld. Aan het einde van het behandeltraject evalueren wij samen met u of de doelen behaald zijn en wordt indien nodig advies voor een vervolgbehandeling gegeven.