Na een covid besmetting ervaart u vaak langdurige klachten, zowel lichamelijk, cognitief als in de prikkelverwerking. U kunt hierbij denken aan vermoeidheid, kortademigheid/benauwdheid, hartkloppingen, een gejaagd gevoel hebben, hoofdpijn, verminderde concentratie, moeite met informatieverwerking en geheugenproblemen.

Prikkelverwerkingsproblemen zijn vooral merkbaar in overgevoeligheid voor licht, geluid en drukke omgevingen. Hierbij kunnen klachten ontstaan als duizeligheid en misselijkheid. Bovenstaande klachten ontstaan door een ontregeling van het (para)sympathische systeem. Deze systemen zijn verantwoordelijk voor het activeren en ontspannen van het lichaam, ook wel het gas- en rempedaal van het lichaam genoemd.

Onze fysio- en ergotherapeutische behandelingen bij Covidrevalidatie zijn gericht op:

  • Educatie
  • Een balans vinden tussen uw belasting en belastbaarheid
  • Het omgaan met prikkels en het verbeteren hiervan door SI (sensorische integratie)
  • Verhogen van de basiskracht en -conditie
  • Correcte omgang met het (para)sympathische systeem
  • Ademhalingsoefeningen
  • Ondersteuning bij opbouw richting werk

Tijdens de behandeling combineren we vaak fysiotherapie en ergotherapie wegens de complexiteit van de aanwezige problemen.