In deze wereld waarin we 24/7 informatie tot ons kunnen nemen en wij continue ‘aan’ kunnen staan, bestaat het gevaar dat wij gaan overbelasten. Dit kan tot gevolg hebben dat u stress- of overbelastingsklachten krijgt of kan leiden tot een burn-out. Dit heeft veel invloed op het dagelijks functioneren, zowel in de thuissituatie als op het werk.

Vanuit de ergotherapie kunnen wij u ondersteunen bij het voorkomen of verminderen van overbelastingsklachten.

Bij de ergotherapeutische behandeling bij Burn-out en Bore-out kunnen de volgende onderwerpen aan bod komen:

  • Inzicht in huidige patronen van energieverdeling.
  • Bespreken van wensen en doelen voor de toekomst.
  • Zoeken naar kernwaardes en activiteiten die hier bij passen.
  • Ondersteuning bij energieverdeling in de dagelijkse activiteiten.