Wat is ergotherapie?

Vaak wordt gedacht dat ergotherapie alleen het adviseren of aanvragen van voorzieningen of hulpmiddelen betreft. Dit omvat weliswaar een deel van het werk van een ergotherapeut, maar ergotherapie is zoveel meer.

Door lichamelijke, psychisch of cognitieve klachten kan het zijn dat u uw dagelijkse activiteiten niet meer naar tevredenheid kunt uitvoeren. Heel gewone zaken, zoals een jas aandoen, koken, schrijven, naar het toilet gaan, het uitvoeren van uw hobby of werk, kunnen door uw aandoening/klachten een probleem vormen. Als ergotherapeut richten wij ons niet zozeer op uw aandoening of klachten, maar juist op de praktische gevolgen hiervan, die u in uw dagelijks functioneren ervaart.
Samen met u zoeken wij naar oplossingen voor de problemen in de dagelijkse activiteiten.
Ergotherapie heeft als doel dat u zo optimaal mogelijk kan functioneren in uw eigen woon- en werkomgeving. Uw wensen en mogelijkheden staan hierin centraal.

U kunt ons inschakelen als u problemen ondervindt op het gebied van:
 • Zelfverzorging: wassen en kleden, in/uit bed gaan, toiletbezoek en de organisatie van taken.
 • Productiviteit: huishouden, opleiding, (vrijwilligers)werk, opvoeding.
 • Verplaatsen: lopen, autorijden, gebruik van loophulpmiddelen. of rolstoel.
 • Ontspanning: vrijetijdsbesteding en hobby’s.

Hiernaast kunnen wij advies geven over en ondersteunen bij het aanvragen van hulpmiddelen en (woon)voorzieningen.

Als er onduidelijkheid bestaat over de mate van zelfstandigheid of mogelijke cognitieve stoornissen, dan kunnen wij door middel van een gestandaardiseerd onderzoek het functioneren van de betreffende persoon in kaart te brengen.

Voorbeelden:
Enkele voorbeelden van problemen waar bij de ergotherapie aandacht aan besteed kan worden, zijn:
 • U heeft hulp nodig bij het aankleden of het aantrekken van uw steunkousen, maar u wilt dit graag zelf doen.
 • U wilt zo lang mogelijk de huishoudelijke taken, zoals koken en boodschappen doen, blijven uitvoeren.
 • U heeft door een verminderde rompbalans problemen met het zitten in een stoel.
 • U ervaart problemen in de verwerking van prikkels, wat u belemmert in uw functioneren.
 • Uw partner heeft veel zorg nodig en u wilt voorkomen dat u overbelast raakt.
 • U kunt ten gevolge van reuma bepaalde taken in uw werk niet meer uitvoeren.
 • U vraagt zich af of er in uw woning een verhoogd risico op vallen is en / of woningaanpassingen kunnen bijdragen aan het verlagen van het valrisico.
 • U wilt uw partner met dementie zo optimaal mogelijk begeleiden.
 • U zit veel achter de computer en wilt klachten voorkomen. U zou graag advies over uw werkplek willen.
 • U heeft een beroerte gehad en ondervindt problemen bij de verzorging van uw kind.
 • U heeft handklachten en wilt graag therapie hiervoor.