Wanneer we de omgeving en mensen om ons heen waarnemen, sturen onze zintuigen informatie door naar onze hersenen. Hierdoor kunnen we zien, horen, voelen, ruiken, proeven en onze houding waarnemen. Wanneer de hersenen deze informatie niet goed verwerken, kan er sprake zijn van een sensorische integratie stoornis of een SPD (Sensory Profile Disorder). Dit kan betekenen dat uw kind bepaalde informatie verkeerd interpreteert of waarneemt en niet weet wat hij/zij ermee moet. Met woedeaanvallen, angst of ongepast gedrag als resultaat. Soms kan uw kind ook snel afgeleid zijn, zijn taak niet kunnen volhouden/volbrengen of in de war raken. 

Naast de bovengenoemde moeilijkheden kunnen problemen in de sensorische informatieverwerking ook zichtbaar worden in een verkeerde uitvoer van motorische vaardigheden (gym, klimmen, veters strikken, etc.) en schoolse vaardigheden (knutselen, tekenen, schrijven, lezen, rekenen). 

De SI-behandeling richt zich op uitleg over prikkelverwerking, het analyseren van ieder zintuiggebied, en het behandelen en geven van advies voor zowel school als de thuissituatie.