Wanneer een kind moeite heeft met het verwerken van non-verbale informatie, kan er sprake zijn van NLD (Non-verbal Learning Disabilities). Deze kinderen komen verbaal vaardig over, ze kunnen goed spreken en leren het lezen snel, maar ze hebben moeite om zintuigelijke prikkels te verwerken (zie sensorische integratie).

Daarnaast hebben ze problemen met visueel-ruimtelijke vaardigheden en met executieve functies. NLD is soms moeilijk te herkennen. NLD kan ervoor zorgen dat er problemen ontstaan in dagelijkse vaardigheden en/of schoolse vaardigheden.
Kinderergotherapie kan deze problemen verhelpen of verminderen.