Wanneer er sprake is van kinderreuma, kunnen dagelijkse en/of schoolse activiteiten moeilijker gaan verlopen naarmate het kind ouder wordt. Het zo lang mogelijk zelfstandig in beweging blijven is erg belangrijk bij kinderreuma, maar vooral ook voor het zelfvertrouwen van het kind. Door advies en het aanpassen van de activiteit kan onze kinderergotherapeut met u meekijken hoe uw kind zo lang mogelijk zelfstandig taken kan blijven uitvoeren.

Daarnaast kunnen hulpmiddelen ingezet worden om de beweeglijkheid in stand te houden zowel thuis als op school en kan onze kinderergotherapeut advies en ondersteuning geven bij mogelijke aanvragen bij instanties als de gemeente, zorgverzekeraar of stichting MEE.

Tevens kan er advies gegeven worden hoe spel, sport en hobby’s (weer) zelfstandig uitgevoerd kunnen worden of waar men kan zijn voor aangepaste vakanties.