Een hoge intelligentie bij een kind lijkt voor veel mensen een ideale situatie. Toch is de realiteit verre van ideaal. Kinderen die (hoog)begaafd zijn, komen in hun leven zaken tegen die ze als lastig en vervelend ervaren. Deels zijn deze zaken te herleiden naar de (hoog)begaafdheid. Door gebrek aan uitdaging in de leersituatie en soms beperkte sociale aansluiting bij leeftijdsgenoten kunnen ze zich al jong ongelukkig en geïsoleerd gaan voelen en/of gaan onderpresteren.

Een hogere intelligentie wordt niet altijd onderkend als een dagelijks probleem (van het kind of de ouders). Vaak worden de kinderen ingezet om andere kinderen in de klas te helpen of krijgen ze juist te weinig instructie, omdat er van hen verwacht wordt dat ze zichzelf wel redden. Hierdoor gaan ze delen van lesstof missen of zelf interpreteren of gaan ze zich aanpassen aan de (te lage) schoolomgeving (onderpresteren). Ook de communicatie met leeftijdsgenootjes vormt vaak een probleem, omdat ze zich niet begrepen voelen.

Kinderergotherapie kan uw kind of uzelf ondersteunen in het geven van advies of het begeleiden op school/thuis. Daarnaast kan uw kind bepaalde vaardigheden aangeleerd worden om de sociale interactie te vergroten en het zelfvertrouwen te verhogen.