Kinderen met het syndroom van Down kunnen last hebben van een lage basistonus of mogelijk problemen met hun grove/fijne motoriek. Daarnaast kan de alertheid of prikkelverwerking een probleem zijn. Met als resultaat dat de uitvoer van dagelijkse en/of schoolse activiteiten niet zo soepel verloopt (bijvoorbeeld problemen met eten, aan- en uitkleden, leren schrijven, of het moeilijk tot spel komen).

De inzet van de kinderergotherapie kan zich richten op Sensorische Integratie Training, training van motorische vaardigheden en de uitvoer van spel, hobby’s en sport.
Daarnaast kunnen er zowel aan school en ouders adviezen gegeven worden na een motorische observatie of een eet- of spelobservatie.