Wanneer uw kind moeite heeft met plannen en organiseren, kan CO-OP worden toegepast als strategie om deze vaardigheden te verbeteren. CO-OP staat voor Cognitive Orientation to daily Occupational Performance en is een strategie om uw kind zelf te laten nadenken over mogelijke oplossingen bij problemen. Ook maakt de strategie gebruik van de Meichenbaummethode (ofwel “berenmethode” genoemd) die breed toepasbaar is binnen verschillende scholen. Het sterkste doel van de CO-OP is dat een kind na een aantal maanden deze strategie vanzelf gaat toepassen in nieuwe vaardigheden (zoals lezen, schrijven, etc) waardoor hulp van buitenaf (therapie, leerkracht, ouders) niet meer nodig is en uw kind op zichzelf kan gaan vertrouwen.

Om deze strategie nog eens te versterken wordt binnen onze kinderergotherapie behandeling ook de Kid’s Skills methode toegepast in combinatie met de principes van Positieve Psychologie. Kid’s Skills gaat ervan uit dat een kind geen problemen heeft, maar vaardigheden die het nog moet leren. Dit heeft als voordeel dat een kind nieuwe vaardigheden juist wílt gaan leren, zonder motivatieproblemen, ook wanneer al jaren geprobeerd is een bepaalde vaardigheid aan te leren.