Wanneer er sprake is van diagnostiek Autisme Spectrum Stoornis (ASS), kunnen gedragsmatige problemen zich voordoen waarbij de uitvoer van dagelijkse bezigheden (zoals boodschappen doen of naar een kinderfeestje gaan) een hele opgave worden. Het kind kan hier zelf veel last van hebben, maar ook ouders kunnen voor problemen komen te staan.

Door de inzet van kinderergotherapie kunnen tips en adviezen gegeven worden hoe de dagelijkse gang van zaken aangepast zou kunnen worden op een manier die prettig voor uw kind is en ook prettig voor uzelf.

Daarnaast kunnen prikkelverwerkingsproblemen zich voordoen die met inzet van Sensorische Integratie Therapie verbeterd kunnen worden. En kan school geïnformeerd en geadviseerd worden hoe schoolse vaardigheden op een prettige manier kunnen worden aangeleerd.