Bij kinderen met diagnose (of vermoeden op) AD(H)D speelt de motivatie, structuur en afleidbaarheid een belangrijke rol bij de uitvoer van dagelijkse en schoolse vaardigheden of in de omgang met andere kinderen. De vorm van de vastgestelde AD(H)D vraagt een aangepaste aanpak, vooral ook, omdat ieder kind anders is en anders reageert.

Onze kinderergotherapeut kan helpen bij het vinden van de juiste motivatie en structuur, maar ook adviezen geven om de afleidbaarheid zo laag mogelijk te houden. Met als doel dat uw kind tot leren komt, taken kan uitvoeren en een positieve interactie heeft met anderen. Betrokkenheid bij de thuissituatie en/of schoolse situatie is hierbij zeer van belang.