Tarieven InMotion Ergotherapie 2022

Voor de overige tarieven gelden de contractueel afgesproken tarieven van uw zorgverzekeraar.

Individuele behandeling
Zitting ergotherapie per 15 min. € 20,40
(per uur € 81,60)
Toeslag behandeling ergotherapie aan huis € 32,80
Screening ergotherapie 15 min. € 20,40
Intake/onderzoek ergotherapie na screening per 15 min. € 20,40
Intake/onderzoek ergotherapie na verwijzing per 15 min. € 20,40
Eenmalig ergotherapeutisch onderzoek per 15 min. € 20,40
 
Kinderergotherapie
Zitting kinderergotherapie per 15 min. € 21,80
(per uur € 87,20)
Instructie en overleg ouders/verzorgers per 15 min. € 20,40
 
Tarieven groepsbehandeling per 15 min.
Groepszitting voor behandeling van twee personen € 20,40
 
Overig
Telefonische zitting ergotherapie € 20,40
Niet nagekomen afspraak
(op basis van 60 min, 75%)
€ 61,20

Ingaande per 1 januari 2022. Prijswijzigingen voorbehouden

Betalingsvoorwaarden

  1. U ontvangt maandelijks een nota van de genoten behandelingen, deze kunt u binnen 30 dagen aan ons voldoen.
  2. Mocht door onvoorziene omstandigheden uw nota niet op tijd betaald zijn, dan sturen wij u een aanmaningsbrief. Deze aanmaning geldt ook als ingebrekestelling.
  3. De aanmaningsnota stelt u in de gelegenheid om het factuurbedrag binnen 14 dagen aan ons te voldoen.
  4. Indien wij niet binnen 14 dagen na de datum van de aanmaningsbrief uw betaling hebben ontvangen, zullen wij genoodzaakt zijn om een incassobureau in te schakelen, welke de nota op u zal verhalen.