• InMotion Ergotherapie is aangesloten bij Ergotherapie Nederland (EN) en de Nederlandse Vereniging voor HandTherapie (NVHT) en behandelt volgens de gedragsregels en richtlijnen van deze verenigingen.
    logo Ergotherapie Nederland logo NVHT
  • Onze ergotherapeuten staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.
  • Tijdens de behandeling wordt zoveel mogelijk gewerkt volgens de meest recente ontwikkelingen binnen het beroep ergotherapie; hierbij wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van landelijke protocollen en richtlijnen, protocollen / richtlijnen / standaarden vanuit de beroepsvereniging Ergotherapie Nederland, gestandaardiseerde observatie- en behandelmethoden en onze zelf ontwikkelde mono- en multidisciplinaire protocollen.
  • Wij zijn aangesloten bij ParkinsonNet Zuid Hollandse Eilanden en het eerstelijns CVA-Netwerk Rotterdam.