Aanmelding en afspraken

 • U kunt zich zowel met als zonder verwijsbrief (Directe Toegankelijkheid Ergotherapie) van de huisarts of specialist bij ons aanmelden. Wanneer het een complexe hulpvraag/aandoening betreft zullen wij u vragen een verwijsbrief bij uw arts te regelen. Indien uw arts niet beschikt over een verwijsbrief, dan kan onderstaand formulier worden gedownload.

  Klik hier om het bestand te downloaden.

  Wanneer u zich zonder verwijsbrief bij ons aanmeldt, zijn wij verplicht een korte screening uit te voeren. Uw hulpvraag wordt beoordeeld en met u wordt besproken of er een indicatie voor ergotherapie is. Uw huisarts wordt via een rapportage geïnformeerd over het resultaat van deze screening.
 • Indien u uw afspraak wilt afzeggen dan dient u dit minimaal 24 uur van tevoren te melden bij uw behandelend ergotherapeut. U kunt de afspraak afzeggen via de telefoon, voicemail of email. Niet tijdig afgezegde afspraken worden bij u in rekening gebracht voor een bedrag van 75% van het geldende tarief.
 • Heeft u uw behandeling afgezegd dan vragen wij u om zelf contact op te nemen met uw behandelend therapeut om een vervolgafspraak te maken.

Vergoeding en declaratie

 • InMotion Ergotherapie heeft met bijna alle zorgverzekeraars overeenkomsten gesloten. Hierdoor kunnen wij uw behandeling rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar declareren.
  Voor 2024 hebben wij geen overeenkomst met Caresq (Aevitae Eucare).
  Wij kunnen u gewoon behandelen, maar de factuur wordt niet meer door ons ingediend bij uw verzekeraar. U ontvangt van ons een factuur voor uw behandelingen. Deze factuur dient u zelf in bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw polis krijgt u het hele bedrag of een deel van het bedrag vergoed.
 • Vergoedingen van uw behandelingen vinden plaats vanuit de basisverzekering. U heeft per jaar recht op 10 uur (kinder)ergotherapie. Enkele zorgverzekeraars hebben in de aanvullende verzekering extra ergotherapieuren opgenomen. Wij verwijzen u hiervoor naar uw polisvoorwaarden.
 • De kosten die bij uw zorgverzekeraar in rekening worden gebracht, komen ten laste van het verplichte eigen risico indien uw eigen risico nog niet is gebruikt.
 • Wilt u zelf uw ergotherapiebehandeling bekostigen, dan zijn er twee tariefsoorten die wij hanteren:
  • Wanneer u al bij ons onder behandeling bent en u wilt na de 10 uur de ergotherapie zelf bekostigen, dan hanteren wij het tarief dat uw zorgverzekeraar hanteert.
  • Wanneer u de behandeling geheel particulier wilt bekostigen, dan verwijzen wij u naar de door ons gehanteerde tarieven.
 • Ergotherapie kan ook ingekocht worden door bedrijven, scholen en instellingen. Het gaat hierbij voornamelijk om adviserende diensten. U kunt vrijblijvend een afspraak met ons maken, zodat wij u kunnen aangeven wat wij te bieden hebben.