Aanmelding en afspraken

 • U kunt zich zowel met als zonder verwijsbrief (Directe Toegankelijkheid Ergotherapie) van de huisarts of specialist bij ons aanmelden. Wanneer het een complexe hulpvraag/aandoening betreft zullen wij u vragen een verwijsbrief bij uw arts te regelen. Indien uw arts niet beschikt over een verwijsbrief, dan kan onderstaand formulier worden gedownload.

  Klik hier om het bestand te downloaden.

  Wanneer u zich zonder verwijsbrief bij ons aanmeldt, zijn wij verplicht een korte screening uit te voeren. Uw hulpvraag wordt beoordeeld en met u wordt besproken of er een indicatie voor ergotherapie is. Uw huisarts wordt via een rapportage geïnformeerd over het resultaat van deze screening.
 • Indien u uw afspraak wilt afzeggen dan dient u dit minimaal 24 uur van tevoren te melden bij uw behandelend ergotherapeut. U kunt de afspraak afzeggen via de telefoon, voicemail of email. Niet tijdig afgezegde afspraken worden bij u in rekening gebracht voor een bedrag van 75% van het geldende tarief.
 • Heeft u uw behandeling afgezegd dan vragen wij u om zelf contact op te nemen met uw behandelend therapeut om een vervolgafspraak te maken.

Vergoeding en declaratie

 • InMotion Ergotherapie heeft overeenkomsten gesloten met alle landelijk opererende zorgverzekeraars. Hierdoor kunnen wij uw behandeling rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar declareren.
 • Vergoedingen van uw behandelingen vinden plaats vanuit de basisverzekering. U heeft per jaar recht op 10 uur (kinder)ergotherapie. Enkele zorgverzekeraars hebben in de aanvullende verzekering extra ergotherapieuren opgenomen. Wij verwijzen u hiervoor naar uw polisvoorwaarden.
 • De kosten die bij uw zorgverzekeraar in rekening worden gebracht, komen ten laste van het verplichte eigen risico indien uw eigen risico nog niet is gebruikt.
 • Wilt u zelf uw ergotherapiebehandeling bekostigen, dan zijn er twee tariefsoorten die wij hanteren:
  • Wanneer u al bij ons onder behandeling bent en u wilt na de 10 uur de ergotherapie zelf bekostigen, dan hanteren wij het tarief dat uw zorgverzekeraar hanteert.
  • Wanneer u de behandeling geheel particulier wilt bekostigen, dan verwijzen wij u naar de door ons gehanteerde tarieven.
 • Ergotherapie kan ook ingekocht worden door bedrijven, scholen en instellingen. Het gaat hierbij voornamelijk om adviserende diensten. U kunt vrijblijvend een afspraak met ons maken, zodat wij u kunnen aangeven wat wij te bieden hebben.