Cursus “Schrijven in het basisonderwijs”

Computers zijn inmiddels een onderdeel in de educatie van de huidige generatie kinderen. Toch blijven lezen en schrijven hierin een belangrijk onderdeel. Bij de meeste kinderen is het aanleren van het schrijven een vloeiend proces, bij anderen juist weer helemaal niet. Wij hebben zelf de cursus “Schrijven in het basisonderwijs” voor ouders, leerkrachten (ook in opleiding), intern begeleiders, onderwijsondersteuners en remedial teachers werkzaam in het regulier of speciaal onderwijs ontwikkeld.

In de cursus “Schrijven in het basisonderwijs” zal er een antwoord gegeven worden op onder andere de vragen “Hoe kan ik schrijfproblemen analyseren en voorkomen?” en “Hoe kan ik een kind een leesbaar handschrift aanleren”?

Theorie en praktische tips die direct toepasbaar zijn worden hierin meegenomen. Tevens zal er direct ingespeeld worden op vragen, die u misschien al heeft omtrent (één van) uw kinderen/leerlingen, volgens een intervisiemodel n.a.v. vooraf opgestuurde casussen. Na het volgen van deze cursus kunt u op tijd signaleren waardoor een kind (mogelijk) vastloopt binnen het schrijfonderwijs en hier direct op inspringen.

De cursus wordt 1 keer per jaar gegeven. Het omvat 3 middagen van 2 uur. Mocht u meer informatie willen of uzelf op willen geven dan kunt u contact met ons opnemen.