Binnen uw bedrijf kunnen wij enkele producten aanbieden op het gebied van arbeidsrevalidatie of arbeidsre-integratie.

Wanneer uw werknemer fysieke, psychische of cognitieve beperkingen ondervindt, kan het zijn dat hij of zij het werk niet meer naar tevredenheid kan uitvoeren. Ergotherapie is bewezen effectief bij arbeidsgerelateerde klachten: ergotherapie versnelt de werkhervatting en helpt werknemers om de juiste balans te vinden tussen persoonlijke capaciteiten en de eisen die het werk stelt. Wij willen dat uw werknemer het werk zo optimaal mogelijk kan uitvoeren, rekening houdend met de eisen en omstandigheden van het werk.

Wat kunnen wij bieden:
  • Werkplekonderzoek
  • Training van (arbeids)vaardigheden: observatie en advies m.b.t. werkhouding, uitvoering en (til)technieken.
  • Advisering ten aanzien van hulpmiddelen en voorzieningen op de werkplek, thuissituatie of elders. Daarnaast kunnen wij u op de hoogte stellen van de regelgeving en financiering van voorzieningen en hulpmiddelen.
  • Preventie; cursus fysieke belasting, ergonomische principes, inrichten werkplek, afstemming taken en belastbaarheid.
  • Advisering omtrent belasting / belastbaarheid (werkindeling en bijbehorende taken).

Voor de tarieven van of vragen over deze diensten kunt u contact met ons opnemen.