Zorgverzekeraars bieden ons elk jaar (mits het een meerjarenovereenkomst is) een contract aan voor het nieuwe kalenderjaar. In het contract worden afspraken vastgelegd over voorwaarden/eisen met betrekking tot kwaliteit, behandeltarieven, administratieve afhandeling etc.

Afhankelijk van welke tarieven en/of voorwaarden er worden geboden door een zorgverzekeraar kunnen wij ervoor kiezen om een contract wel of niet te tekenen.

Alle voorgaande jaren hebben wij met alle zorgverzekeraars een contract gehad.

Echter hebben wij er dit jaar bij bepaalde zorgverzekeraars voor gekozen om het contract niet te tekenen. Reden hiervoor is dat wij het niet eens zijn met de voorwaarden die zij stellen of het geboden behandeltarief.

Voor 2023 hebben wij bij:

  • InMotion Fysiotherapie en Fysiotherapiepraktijk Maaswijk geen contract met Zorg en Zekerheid
  • Fysiotherapiepraktijk Maaswijk geen contract met Just voor de aanvullende verzekering.
  • InMotion Ergotherapie geen contract met Caresq (Aevitae Eucare)

Dat wij met deze zorgverzekeraars geen contract meer hebben, brengt, als u bij een van deze zorgverzekeraars verzekerd bent, veranderingen met zich mee.

Vanaf 1 januari 2023 ontvangt u van ons een factuur voor uw behandelingen. Deze factuur dient u zelf in bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw polis krijgt u het hele bedrag of een deel van het bedrag vergoed.

Voor 1 januari heeft u nog de mogelijkheid over te stappen naar een andere zorgverzekeraar. U kunt altijd overstappen naar een zorgverzekeraar waar wij een contract mee hebben.

Met alle overige zorgverzekeraars hebben wij wel een contract.

Heeft u vragen hierover, dan kunt u terecht bij een van onze medewerkers.

Met vriendelijke groet, Het Team van InMotion Ergotherapie, InMotion Fysiotherapie en Fysiotherapiepraktijk Maaswijk