Zorgverzekeraars bieden ons elk jaar (mits het een meerjarenovereenkomst is) een contract aan voor het nieuwe kalenderjaar. In het contract worden afspraken vastgelegd over voorwaarden/eisen met betrekking tot kwaliteit, behandeltarieven, administratieve afhandeling etc.
Afhankelijk van welke tarieven en/of voorwaarden er worden geboden door een zorgverzekeraar kunnen wij ervoor kiezen om een contract wel of niet te tekenen.

Wij hebben er voor gekozen om ook in 2024 geen contract te tekenen met Caresq (Aevitae Eucare).

Bent u bij deze verzekeraar verzekerd, dan ontvangt u van ons een factuur voor uw behandelingen.
Deze factuur dient u zelf in bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw polis krijgt u het hele bedrag of een deel van het bedrag vergoed. Met alle andere zorgverzekeraars hebben wij wel een contract.

Dat wij een contract hebben met verzekeraars wil niet zeggen dat zij allemaal het juiste aan ons bieden. Sommige verzekeraars stellen hoge eisen tegen een zeer lage vergoeding. Eisen, die ons inziens niet perse de kwaliteit ten goede komen.
Wilt u overstappen van verzekeraar? Kies ook dit jaar bewust en stap over naar een verzekeraar die het goed met u voorheeft, maar ook met alle (para)medici.

Heeft u vragen hierover, dan kunt u terecht bij een van onze medewerkers.

Met vriendelijke groet,

Het Team van InMotion Ergotherapie